Climate Adaptation Year Groningen 2020

Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering

Met als hoogtepunt de Klimaatweek in oktober

Groningen staat in 2020 een jaar lang volledig in het teken van omgaan met klimaatverandering, oftewel klimaatadaptatie. Als hoogtepunt wordt van maandag 19 tot en met zaterdag 24 oktober 2020 de Klimaatweek (Climate Adaptation Week) georganiseerd. Dit is een initiatief van de gemeente Groningen met de partners van het Akkoord van Groningen en het Global Center on Adaptation. Het jaar 2020 is ook internationaal het jaar van actie (Year of Action) omtrent klimaatadaptatie. Op 22 oktober 2020 komen in Amsterdam tijdens de Climate Adaptation Summit wereldleiders bij elkaar om zich te verbinden aan concrete acties. In navolging hiervan worden er ook activiteiten georganiseerd in de gaststeden van het Global Center on Adaptation: Rotterdam en Groningen. Groningen wil in 2020 aandacht genereren voor het versnellen van klimaatadaptatie bij bedrijven, wetenschappers, inwoners, onderwijs en overheden. Groningen toont zich dan aan de wereld met de vele projecten, proeftuinen en bedrijvigheid die plaatsvinden op het gebied van klimaatadaptatie.

Regionale proefprojecten uit Noord-Nederland worden getoond

Op 17 oktober 2018 opende voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon het kantoor in Groningen van het Global Center on Adaptation. Hij is medevoorzitter van een mondiale commissie over adaptie die onlangs tijdens de VN-klimaattop in New York een actieprogramma presenteerde, dat de aanleiding vormt voor 2020 als jaar van actie omtrent klimaatadaptatie. Het Global Center on Adaptation ondersteunt deze commissie, onder andere bij de mondiale agendering via onderzoek en proefprojecten. In het klimaatjaar belicht Groningen de lokale en regionale voorbeelden, zoals het 2.500 ha waterbergingsgebied de Onlanden dat Groningen beschermt tegen natte voeten of de zilte teelt proefvelden waarin geëxperimenteerd wordt met klimaatbestendige landbouwproducten. De nauwe samenwerking met het Global Center on Adaptation biedt Groningen de kans om de regio internationaal te tonen als het gaat om klimaatadaptatie en de uitwisseling van kennis.

Verschillende activiteiten rondom klimaatadaptatie

Om de verschillende aspecten van klimaatadaptatie en specifieke expertise in Noord-Nederland te tonen, zullen er in het gehele jaar 2020 diverse klimaatactiviteiten worden georganiseerd, waarbij het zwaartepunt ligt in de Klimaatweek in oktober 2020. Groningen en Rotterdam bieden samen een podium waar wetenschap, overheid en de private sector state-of-the-art ideeën uit kunnen wisselen. Daarnaast komt er in Groningen een manifestatie over een klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving en worden jongeren betrokken bij het thema met een jongerenklimaattop (Youth Summit). De gemeente Groningen en IVN Natuureducatie spreken, samen met andere partijen, de intentie uit om dit educatieve programma te ondersteunen. En er worden verschillende publieksactiviteiten georganiseerd om iedereen te betrekken bij het thema. Meer informatie is te vinden via de website ClimateInitiativeNoordNederland.nl.

Het waarom achter het klimaatjaar

Het klimaat verandert en die verandering heeft grote invloed op ons leven. Niet alleen op het weer, maar ook op ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en onze veiligheid. Klimaatverandering is niet meer terug te draaien. De gevolgen zijn vooral lokaal direct merkbaar: wateroverlast, hittestress en droogte. Lokaal wordt er gewerkt aan verschillende oplossingen die niet alleen technisch goed moeten werken, maar ook betaalbaar zijn en passen in onze sociale structuren. Om Stad en regio voor te bereiden op de klimaatverandering hebben we iedereen nodig om op termijn goed om te gaan met het veranderende klimaat: inwoners, beleidsmakers, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. Het jaar van actie is bedoeld om iedereen samen te brengen en gezamenlijk actie te ondernemen. 

De Klimaatweek 2020 in Groningen is onderdeel van de Climate Adaptation Week 2020 en de Climate Adaptation Action Summit 2020

Blijf op de hoogte!

Groningen staat in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering, oftewel klimaatadaptatie. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om alles te organiseren en te regelen.

Wil je op de hoogte blijven van alle plannen? Laat dan hieronder je gegevens achter en ontvang onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt alleen als er nieuws te melden is.