Projecten | Climate Initiative Noord Nederland

In Noord-Nederland werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en publieke organisaties nauw samen om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en oplossingen te zoeken voor de gevolgen van klimaatverandering. Door de jaren heen is er vanuit verschillende themaā€™s een groot scala aan projecten opgezet waarvan de kennis en innovatie binnen de vele nationale, Europese en mondiale netwerken wordt gedeeld.