Healthy Ageing

Klimaatadaptatie wordt in Noord-Nederland integraal aangepakt: fysieke omgeving, gezondheid, en gedrag zien we als integrale factoren die elkaar kunnen versterken. Healthy Ageing (een gezonde levensloop) is al jarenlang een speerpunt in Noord-Nederland. Binnen het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) werken kennisinstellingen, noordelijke overheden en bedrijven sinds 2009 samen aan het vergroten van het aantal gezonde levensjaren. In Groningen bijvoorbeeld vertaalt zich dat in een integrale visie op burgerschap, groen, voeding, bouwen, verplaatsen en ontspannen, waarbinnen lokale hittestress een expliciet punt van aandacht is.
De multidisciplinaire aanpak op het gebied van Healthy Ageing in Groningen en Noord-Nederland leverde Noord-Nederland in 2013 en 2016 de status van Europese voorbeeldregio op het gebied van Active and Healthy Ageing op. Met name vanwege de hechte samenwerking in Noord-Nederland tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven, eindgebruikers en andere partners.