Climate Initiative Noord Nederland

Ons klimaat verandert — en die verandering heeft grote invloed op ons leven. Niet alleen op ons weer, maar ook op ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening, onze gezondheid en onze veiligheid.

We zullen ons aan moeten passen aan de effecten van klimaatverandering. En we zullen dat samen moeten doen. In Noord-Nederland werken daarom overheden, wetenschap, onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven al intensief samen aan klimaatadaptatie.

De stad Groningen vervult een centrumfunctie voor Noord-Nederland mede dankzij een scala aan onderzoeksinstellingen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool, kennisnetwerken en een grote hoeveelheid innovatieve bedrijven en start ups. In combinatie met een jonge, hoogopgeleide beroepsbevolking is Groningen en Noord-Nederland de plek voor het uitvoeren van experimenteren en het initiëren van living labs – in stad en land. In 2013 werd Groningen verkozen tot “groenste stad van Nederland”. Ook bij nieuwe opgaven, zoals de klimaatverandering, wordt ernaar gestreefd de hoge leefkwaliteit te behouden.

Deze website laat zien wat er allemaal al is aan innovatieve samenwerkingen en initiatieven; aan onderzoek en kennisdeling; aan nieuwe verbindingen en bestaande (inter)nationale netwerken; en aan concrete projecten en resultaten.

Noord-Nederland werkt niet alleen voor de eigen inwoners zo hard aan klimaatadaptatie. De kennis en ervaring die we hier opdoen is essentieel voor andere delen van de wereld, zoals delta’s, gebieden beneden de zeespiegel en landbouwregio’s. Ontdek de kracht van Noord-Nederland als living lab voor klimaatadaptatie!

Projecten


Ga naar het projecten overzicht
[cs_undefined ids=”1, 2″ post_ids=”160, 103″]

Thema’s

Bekijk alle thema’s