Combi Stresstest Noord-Nederland 1.0

Vanuit een triple helix benadering, waarbij overheden, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken, zijn in verschillende steden en provincies in Noord-Nederland de gevolgen van intensieve neerslag en hoge temperaturen in beeld gebracht. Ook mogelijke oplossingen voor problemen op specifieke locaties zijn aangedragen en geanalyseerd. In Masterclasses zijn de resultaten en opgedane kennis vervolgens verspreid onder overheden en andere belanghebbenden. Een van de resultaten was het Multi-layer model uit Groningen.

Download hier het rapport