Operatie Steenbreek

Tegenwoordig hebben veel mensen een verharde buitenruimte. Verstening van tuinen zorgt voor toename van het ‘hitte-eiland-effect’, lagere biodiversiteit, wateroverlast en luchtverontreiniging.
Om mensen bewust te maken voor de voordelen van een groene tuin, zijn de grootste steden in Noord-Nederland, Groningen en Leeuwarden, aangesloten bij de Operatie Steenbreek. Door inwoners te enthousiasmeren om de tuin te vergroenen kunnen de negatieve gevolgen worden beperkt. In het kader van Operatie Steenbreek worden en verschillende acties opgezet, zoals ‘tegel eruit, plant erin’ en subsidies voor regentonnen.