Interreg North Sea Region project WaterCoG

In het Interreg project WaterCoG werkt de Hanzehogeschool Groningen samen met een reeks partners en belanghebbenden uit Zweden, Duitsland, Denemarken, Nederland en Groot-Brittannië.
Verschillende EU-richtlijnen zijn erop gericht om de levering van ecologische diensten als schoon drinkwater, voedsel, recreatie etc. te beschermen en zelfs te verbeteren. In de Noordzeeregio is op lokaal niveau de implementatie en integratie van waterbeheer vaak een behoorlijke uitdaging.

Het WaterCog project laat zien dat met participatie van stakeholders en lokale gemeenschappen de implementatie van richtlijnen op het gebied van waterbeheer kan worden bereikt en er tegelijkertijd bijkomende milieu-, sociale en economische voordelen kunnen worden behaald.