Waterberging De Onlanden

De aanleg van het grootschalige waterbergingsgebied De Onlanden in Noord-Drenthe combineert klimaatadaptatie met natuur, recreatie en beleving. Bij extreme wateroverlast beschermt het gebied het zuiden van de stad Groningen tegen overstroming. De waterhuishouding van het gebied beweegt mee met de seizoenen en zorgt voor rijke, gevarieerde natuur, onder het credo ‘Natte natuur voor droge voeten’. De plannen voor De Onlanden zijn een uitvloeisel van de wateroverlast die een groot deel van Nederland in 1998 trof en die leidde tot acute bedreiging van enkele stadwijken van de stad Groningen.