Brede Groene Dijk

In het project “Brede Groene Dijk” wordt onderzocht of zout baggerslib uit de Eems-Dollard gebruikt kan worden om klei te maken voor de dijkversterkingen. Via het ‘building with nature’ principe wordt zo op een duurzame manier de kuststrook klimaatbestendig gehouden.
Om de Brede Groene Dijk te kunnen realiseren werken we vele gebiedspartners samen, waaronder de provincie Groningen, Stichting Groninger Landschap en lokale kweldereigenaren.