Waterberging Hunzedal

Het inzetten van het dal van de bijna verdwenen rivier De Hunze voor waterberging wordt gecombineerd met het weer beleefbaar maken van de oude loop van de rivier in het landschap van de provincies Drenthe, Groningen en de stad Groningen. In noodsituaties wordt het dal ingezet om water bovenstrooms vast te houden. Het gebied wordt ingericht als recreatiegebied en de ecologische kwaliteiten worden hersteld.
In de stad Groningen draagt het herstel van het Hunzedal op het bedrijventerrein Euvelgunne ook bij aan de stedelijke klimaatopgaven van waterberging en verkoeling. Het bedrijventerrein is daarmee tevens één van de groenste van Nederland.