City Deal Klimaatadaptatie

City Deal Klimaatadaptatie is een samenwerkingsovereenkomst tussen publieke partners en (semi)private samenwerkingspartners met als doel een doorbraak in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden te bereiken. De Hanzehogeschool is bij hierbij betrokken om zo effectiever te werken aan klimaatbestendige steden, van Hoogeveen tot Manila.
De City Deal Klimaatadaptatie werkt aan de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie: in 2020 is klimaatbestendig ontwikkelen, realiseren en beheren van stedelijk gebied standaard praktijk. De City Deal Klimaatadaptatie doet dit door concrete pilotprojecten, het wegnemen van beleidsmatige belemmeringen en het delen en exporteren van kennis.