Dijkverbetering Eemshaven – Delfzijl

Tussen Delfzijl en Eemshaven verbeteren we 12 km zeedijk. De zeedijk beschermt een groot deel van de provincie Groningen.

De dijk maken we bestendig tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging, maar ook bodemdaling en aardbevingen door gaswinning in Groningen. Binnen het project voeren we een aantal innovaties uit om uitdagingen van de toekomst aan te gaan:

  • Dubbele dijk: gecombineerde functies: verzilting kustgebieden, slibprobleem Eems, natuurbehoud nieuw dijkconcept als oplossing voor verzilting kustgebieden, aquacultuur, slibprobleem Eems, waterveiligheid.
  • Multifunctionele dijk: verlegging van de zeedijk voor een groter stadstrand in Delfzijl
  • Rijke dijk: nieuwe dijkconcepten voor een natuurlijker overgang tussen de dijk en het water en kansen voor natuur, recreatie en duurzaamheid.
  • Meerjarige veldmeting van waterstanden en golven om forse dijkverhogingen in de toekomst te voorkomen.