Zilte teelt

Door zeespiegelstijging en bodemdaling verzilt de kostbare landbouwgrond van Noord-Nederland. Alle reden om te zoeken naar klimaatadaptieve strategieën, want Noord-Nederland is essentieel voor de wereldwijde voedselvoorziening. In Noord-Nederland wordt daarom geëxperimenteerd met de zilte teelt van aardappelrassen (zie The Potato Valley) en groenten. En met de duurzame, ecologische kweek en teelt van zilte gewassen, zeewieren en schelpdieren zoals kokkels (zie project Dubbele Dijk).
Niet alleen voedsel, maar ook kennis en expertise wordt naar andere regio’s en landen met verziltingsproblematiek geëxporteerd.

Het project wordt gecoördineerd door de provincie Groningen. Het wordt financieel ondersteund vanuit het Interreg North Sea Region programma Salfar (Saling Farming).