Man Made Hazards

De Rijksuniversiteit Groningen doet onderzoek naar zowel natuurlijke als niet-natuurlijke, door de mens veroorzaakte bedreigingen. Dat doet de universiteit vanuit zowel de beta-, als de alfawetenschappen. Voorbeelden van deze zogenoemde socio-natuurlijke bedreigingen zijn de aardbevingen door gaswinning en dijkverhogingen door klimaatverandering. Met beide is Groningen bekend en maken van Groningen en haar omgeving een living-lab. Deze regionale case studies worden in internationaal verband onderzocht, zo zijn er al vergelijkingen getroffen met aardbevingen in l’Aguilla (Italië) en Christchurch (Nieuw-Zeeland). Een integrale benadering van natuurlijke grondstoffenwinning en de risico’s die dat voortbrengt is noodzakelijk om beleidsmakers van de juiste informatie te voorzien en zal op korte en lange termijn voordelen kennen voor regio’s over de wereld.