The Potato Valley

The Potato Valley is het kennisplatform voor pootaardappelen met duurzame en klimaatadaptieve teelt en productie als doel. The Potato Valley is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, wetenschap, bedrijven en overheid. The Potato Valley investeert in onderzoek en experimenten met adaptieve kwaliteiten, zoals ziekteresistentie, toekunnen met minder bemesting, abiotische stressbestendigheid en geschiktheid voor zilte teelt.
Het belang van Noord-Nederland voor wereldwijde voedselvoorziening is enorm. De aardappel is momenteel het op twee na belangrijkste wereldgewas. Bovendien wordt de aardappel steeds belangrijker op wereldniveau. Van alle exporterende gebieden in de wereld neemt Noord-Nederland 23% van de wereldwijde export van pootaardappelen voor haar rekening, naar meer dan 80 landen.