ACCOMPLISSH

Realiseren van maatschappelijke impact met wetenschap

De Rijksuniversiteit Groningen mag zich van de Europese commissie Europees koploper noemen op het gebied van maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek. In het kader van Accomplissh worden er in Twaalf Europese landen i.s.m. de OESO impact modellen ter bevordering van bereik wetenschappelijke kennis ontwikkeld. Klimaatmitigatie en -adaptatie zijn hiervoor belangrijke onderzoeksthema’s.