Sustainable Landscapes: duurzaam landschapsbeheer

Wereldwijd lopen steden en regio’s tegen snelle sociale veranderingen aan. Deze veranderingen worden veroorzaakt door processen als klimaatverandering, bevolkingsstijging en – daling en economische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen om maatschappelijke innovaties en beleidsinnovaties om de veerkracht van natuur en landschap te versterken.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is het Sustainable Landscape Competence Centre (SLCC) gevestigd. Het doel van het SLCC is het vertalen van kennis uit de evolutionaire ecologie in praktische toepassingen voor duurzaam landschapsbeheer en natuurbehoud, en vice versa, om praktijkproblemen en maatschappelijke vragen in onderzoek te vertalen. Het centrum is betrokken bij een verscheidenheid aan projecten en heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol in het Horizon 2020 programma AfricanBioServices, waarbij uit 6 landen verschillende instellingen betrokken zijn.