Pilot project Dubbele Dijk

Pilotproject Dubbele Dijk is ontwikkeld als alternatief voor de standaard dijkversterking tussen Eemshaven en Delfzijl. Die voldoet niet meer aan veiligheidsnormen, vanwege aardbevingen, bodemdaling en zeespiegelstijging.
Dubbele Dijk combineert veiligheid met natuur, recreatie en innovatieve landbouw. Het project grijpt de kans om te komen tot rendabele bedrijfsvoering van zilte landbouw en aquacultuur (zie ook Landbouw en voedsel).