IWASTO: Flood Free Manila

(Mega) steden worden geconfronteerd met problemen die het gevolg zijn van verstedelijking en klimaatverandering, zoals hitte stress, droogte, overstromingen, lucht- en watervervuiling en slechte sanitaire omstandigheden. De Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Rotterdam namen, samen met verschillende nationale en internationale partners, het initiatief om IWASTO op te zetten. betekent corrigeren en voorkomen. Het programma IWASTO richt zich op het herstel van de zwaar vervuilde en in verval geraakte Pateros rivier in Manila. Men wil de ecologische balans herstellen en voorkomen dat er overstroming plaatvinden en ziektes uitbreken in de regio’s die doorgaans het zwaarst worden aangetast tijdens natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen.