Assen aan de Aa

De stad Assen ligt tegen het Nationaal Beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa aan. De gemeente Assen pakt samen met het waterschap, provincie Drenthe en andere organisaties dit gebied stapsgewijs aan. Doelen zijn het integraal combineren van waterberging met het realiseren van hoge waterkwaliteit, herstel van beeklopen, natuur en cultuurlandschap.
Een eerste project is het herstel van de lopen van de beken Deurzerdiep en Anreeperdiep in combinatie met waterberging, natuurlijke oevers en herstel van het cultuurlandschap.