Internationale kennisdeling waterbeheer

Vanuit de hele wereld is er veel belangstelling voor onze kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer. Nederland wordt de veiligste delta van de wereld genoemd. Dat komt onder andere doordat er een aparte overheid is voor waterbeheer; de waterschappen. De waardevolle kennis en ervaring over waterbeheer die specifiek is voor Noord-Nederland wordt via Europese en mondiale netwerken gedeeld en verspreid. Via de ā€˜Dutch water authoritiesā€™ leveren de waterschappen van Noord-Nederland een bijdrage aan het vergroten van kennis op watergebied in landen zoals Mozambique, Bangladesh, Egypte, EthiopiĆ«, IndonesiĆ«, Nicaragua, RoemeniĆ«, Vietnam en Zuid Afrika.

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met RENOC in Nicaragua. De samenwerking heeft als doel de bergingscapaciteit binnen het decentrale waterbeheer van Nicaragua te versterken. Waterschap Noorderzijlvest levert een actieve bijdrage aan deze samenwerking.