De kracht van lokale overheden

De urgentie van de energietransitie is duidelijk zichtbaar bij Noordelijke provincies en gemeenten. Vele Noordelijke overheden hebben een doelstelling geformuleerd om energieneutraal of klimaatneutraal te zijn die ambitieuzer is dan de doelstellingen vanuit het Rijk. Enerzijds wordt door gasproblematiek de noodzaak duidelijk om zo snel mogelijk van fossiele brandstof af te komen. Tegelijkertijd zien overheden ook dat de energietransitie economische kansen biedt en banen oplevert.