Health-i-care

Er bestaan goede relaties met de World Health Organisation van de VN op het gebied van (onderzoek naar) infectieziekten. De regio Noord-Nederland werkt ook op dit vlak op mondiaal niveau aan een veranderend klimaat en de daarbij horende effecten.
Het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieƫn, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden.
Een internationaal voorbeeld hiervan is het project Health i Care. Dit project wordt vanuit de afdeling Medische Microbiologie van het UMCG gecoƶrdineerd. Binnen circa dertig consortia worden vraaggerichte innovaties gerealiseerd op het gebied van medische voorlichting & training (eHealth), diagnostiek & preventie, infectiepreventie (OneHealth) en medische (e)technologie.
Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming en living labs in voor versterking van het innovatievermogen en de gezondheid-economische kracht van de grensregio Noord-Nederland – Noord-Duitsland. Het project maakt onderdeel uit van het INTERREG-V-A-programma.

Facts & figures
Initiatief en uitvoering: UMCG, RUG, provincie Groningen, provincie Drenthe, provincie Friesland
Locatie: Noord-Nederland / Noord-Duitsland
Realisatie: 2016-2020

Meer informatie: http://www.health-i-care.eu/