Interreg North Sea region project Building with Nature

In het Building with Nature project werkt waterschap Noorderzijlvest samen met partners uit Nederland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Schotland om de verdediging tegen overstromingen op een natuurlijke manier vorm te geven. Met behulp van dammen en dijken kunnen we gebieden tegen overstromingen beschermen, maar er zijn ook natuurlijke manieren om een verdedigingslinie tegen het water te realiseren. Binnen ‘Building with Nature’ worden de effecten van 13 natuurlijke ingrepen verzameld en gemonitord. Zij vormen de basis van toekomstige toepassingen.