New Energy Coalition

New Energy Coalition is een fusie van drie organisaties (stichtingen Energy Valley, Energy Academy Europe en Energy Delta Institute) die hun krachten bundelen om een sterke kennisorganisatie te ontwikkelen, die bijdraagt aan de transitie naar een klimaatneutrale energievoorziening. De New Energy Coalition exporteert de Noordelijke kennis en ervaring over de hele wereld en helpt landen en organisaties in de Global South om kennis te implementeren.
Kennis en expertise wordt in projecten van start tot realisatie gedeeld, zoals recentelijk in Mozambique.
De New Energy Coalition versterkt wereldwijde energietransitie en daarmee ook de positie van Noord-Nederland als internationale ‘energy valley’ door:

  • regionaal, nationaal en internationaal een sterk netwerk voor energie(transitie) te vormen;
  • vraag en aanbod van werkgelegenheid in de energiesector beter op elkaar af te stemmen, door uitbreiding van onderwijs, trainingen en werving;
  • kennis over energie en energietransitie te vergroten en verdiepen, door uitbreiding van faciliteiten en programma’s voor hoogwaardig onderzoek
  • een sterk en innovatief cluster van duurzame energiebedrijven te realiseren, door de ontwikkeling van innovatie- en investeringsprojecten, acquisitie en begeleiding van bedrijven.