Sponge Cities

In het zogeheten Sponge City-programma zeggen de Chinese autoriteiten verschillende maatregelen te nemen om het overtollige water van hevige regenbuien op te vangen en zo de wateroverlast tegen te gaan. Hierbij worden maatregelen als groenblauwe daken, permeabele wegen, waterzuiveringsinstallaties en pleinen voor regenwateropslag- en hergebruik onderzocht.

De Hanzehogeschool Groningen heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van sponssteden en is betrokken bij de implementatie van ‘sponsstededen’ over de hele wereld.