Stadslandbouw en buurtmoestuinen

Steden in Noord-Nederland stimuleren inwoners actief om buurtmoestuinen te initiëren. Stadstuinen gaan verstening (en daarmee hittestress en wateroverlast) tegen, dragen bij aan een aangenaam leefklimaat en zorgen voor bewustwording van en betrokkenheid bij klimaatadaptatie.
in Groningen zijn een zeventigtal moestuin-initiatieven actief, in Leeuwarden een veertigtal. De gemeenten en initiatiefnemers maken afspraken met maatschappelijke organisaties over afname, spreiding en ondersteuning, zoals buurtrestaurants en de Voedselbank. In Assen wordt nauw samengewerkt met woningcorporaties in het moestuinbeleid – klimaatadaptatie gaat hier hand in hand met het bevorderen van sociale cohesie.

Facts & figures
Initiatief en uitvoering: o.a. gemeente Groningen, gemeente Leeuwarden, gemeente Assen, Natuur en Milieu Federatie