EnTranCe

Het Energy Transition Centre (EnTranCe) heeft tot doelstelling de snelheid van innovatie die nodig is om de energietransitie vorm te geven te versnellen. Dit gebeurt door toegepast onderzoek, experiment en onderwijs, in nauwe samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De energietransitie is erop gericht om enerzijds de uitstoot van broeikasgassen sterk te reduceren en anderzijds een duurzaam energiesysteem te creëren. EnTranCe richt zich met name op praktijkgericht onderzoek in co-creatie met bedrijven en maatschappelijke partners om op die manier impact op de omgeving te hebben en de transitie daadwerkelijk te versnellen.