Risicobeheer overstromingen

Een specifiek project van de Geoservice van de Rijksuniversiteit Groningen in verband met klimaatadaptatie is risicobeheer bij overstromingen. Gemeenten en waterschappen hebben inzicht nodig in de gevolgen van klimaatverandering en de maatregelen om deze effecten te verminderen, bij voorkeur op straat of zelfs huisniveau. Het bedrijf Tauw heeft het WOLK-model opgesteld om snel en gedetailleerd inzicht te krijgen in overstromingen door regen. In een eerste pilot in samenwerking met de Hanzehogeschool werden specifieke kwetsbare locaties in de stad Groningen geïdentificeerd, wat tot onmiddellijke actie van betrokken overheden en inwoners leidde. Andere lokale overheden hebben sindsdien gevolgd met goede resultaten. Sinds 2016 is het model ook succesvol toegepast in andere landen op steden als Oslo, Tainan en Manilla.