KANS Netwerk

Groningen is lid van het Nederlands Klimaatadaptatienetwerk in middelgrote steden (KANS). Hierin werkt Groningen samen met andere Nederlandse steden samen aan klimaatveranderingskwesties die specifiek zijn voor middelgrote steden. De onderwerpen waarop deze steden zich op richten zijn: (1) klimaatverandering op wijkniveau, (2) klimaatadaptatie en de nieuwe omgevingswet en (3) stad en omgeving. Het ministerie van I&M, CAS, Tilburg en Planbureau voor de Leefomgeving zijn ook betrokken en maken deel uit van de inspiratiegroep van het KANS-netwerk.