Europese voorbeeld regio Biobased Economy

Het wordt in de toekomst steeds belangrijker om duurzaam om te gaan met landbouwgronden voor de productie van voedsel en andere producten. Noord-Nederland heeft alle ingrediënten die nodig zijn om internationaal een prominente rol in te nemen op het gebied van de Biobased Economy. Noord-Nederland heeft een combinatie van sterktes: goede zeehavens, een chemie- en kunststoffencluster, sterk ontwikkelde akkerbouw met veel ruimte om uit te breiden en top kennisinstellingen.

Noord-Nederland heeft in totaal 11.525 agrarische bedrijven (meer dan 95% MKB) met een totale productie waarde van € 5,6 miljard en circa 16.000 arbeidsplaatsen. De chemische sector in Noord-Nederland vertegenwoordigt een productiewaarde van € 3.3 miljard, verdeeld over 270 bedrijven met ongeveer 8.000 arbeidsplaatsen.

Dankzij deze elementen heeft de Europese Commissie de regio Groningen-Drenthe in 2016 gekozen tot een van de zes voorbeeldregio’s binnen Europa op het gebied van verduurzaming van de chemie en biobased economy.

In 2015 is een rapport  verschenen met de roadmap om de biobased economy in Noord-Nederland nog nadrukkelijker op de kaart te zetten. Noordelijke overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven geven hier inmiddels invulling aan.