Groene daken

De vaak onbenutte ruimte op stadsdaken kan worden getransformeerd tot groene levendige tuinen. Een groen dak houdt water vast, filtert fijnstof en biedt plek voor vlinders, vogels en insecten. Een groen dak draagt bij aan een koel huis in de zomer en zorgt voor lagere stookkosten in de winter.
Groene daken dragen, gezien het grote totale dakoppervlak, in belangrijke mate bij aan een klimaat-adaptieve stad. In Groningen en Leeuwarden zet de gemeente zich actief in om het groene oppervlak te vergroten. Zowel in Groningen als in Leeuwarden wordt de aanleg van groene daken gesubsidieerd. In Groningen is dankzij de subsidie reeds 10.000 m2 groen dak aangelegd.