Climatescan.nl

De laatste jaren worden er wereldwijd steeds meer adaptieve maatregelen tegen klimaatverandering getroffen in stedelijke gebieden. Het doel van climatescan is de internationale kennisuitwisseling over klimaataanpassingsprojecten door middel van een interactieve web-based applicatie. De Hanzehogeschool coördineert dit project met meer dan 100 actieve deelnemers van over de hele wereld (zowel publieke als particuliere belanghebbenden). Climatescan.nl is bewezen een succesvol instrument te zijn met meer dan 5000 gebruikers en meer dan 2000 internationale projecten op het gebied van klimaatadaptatie. De tool wordt gebruikt in verschillende internationale workshops en projecten en voorziet in de behoeften van verschillende stakeholders.