Project E-pieper

Onder de vlag van ‘The Potato Valley’ is het project E-pieper gestart. Het project heeft tot doel het optimaliseren van het gehele aardappelteeltsysteem. Via een data-intensief productiesturing systeem wordt gewerkt aan significante toename in opbrengsthoeveelheid, opbrengststabiliteit en kwaliteit van aardappelen, alsmede aan significant lagere milieubelasting en efficiëntere, climate smart ketens.