Tusschenwater

Langs de rivier de Hunze, direct ten zuiden van het Zuidlaardermeer, wordt ruimte gecreëerd voor waterberging door hermeandering en het realiseren van overstromingsvlakten. In perioden van langdurige neerslag worden problemen benedenstrooms op deze manier voorkomen en wordt het waterboezemsysteem robuuster en klimaatbestendiger.