Stad en waterberging

Coastal Resilience Research Group

Fotografie: Drawing by Renno Hokwerda, logo by Wendy Tan

Versterken van weerbaarheid in gebieden met klimaatdreiging

De Coastal Resilience Research Group (CRRG) is een multidisciplinaire onderzoeksgroep van de Faculteit voor Ruimtelijke Wetenschappen van de Universiteit van Groningen. De onderzoeksgroep focust op het versterken en in stand houden van duurzame, weerbare gemeenschappen in regio’s waar overstroming en andere klimaateffecten een reële bedreiging vormen.