Waddenlei overstroomt

Samenwerkingsverband de Waddeneilanden, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Veiligheidsregio Fryslân besloten een scenario-onderzoek uit te voeren naar overstromingsrisico’s en de reacties van bewoners en toeristen tijdens en na een overstroming. De casus ‘Waddenlei overstroomt’, een simulatie van een grote overstroming op een fictief Waddeneiland, maakt partijen bewust van een overstromingssituatie en de noodzaak van weloverwogen risicobeheer. De casus is gebaseerd op realistische informatie uit talloze (onderzoek)documenten en gesprekken met ervaringsdeskundigen, wetenschappers en belanghebbenden.