The Groningen Centre of Energy Law (GCEL)

Het onderzoek The Groningen Centre of Energy Law (GCEL) omvat de gehele energieketen (vanuit de winning tot en met het gebruik) en omvat alle wetgeving en regelgeving die van toepassing is op de productie, transmissie en levering van energie, de bevordering van hernieuwbare energiebronnen, de noodzaak om de energievoorziening te waarborgen, alsmede problemen die hiermee gepaard gaan. Van klimaatverandering tot milieubescherming.