Project Spaarwater

Ten gevolge van een stijgende zeespiegel en klimaatverandering nemen verzilting en droge periodes in de Waddenregio toe. Het project Spaarwater richt zich op het verbeteren en goed houden van de bodem en het zorgen voor voldoende zoetwater voor de landbouw. In Hornhuizen is een pilotlocatie ingericht waarbij door aangepaste drainage de zoetwaterbel boven het brakke grondwater wordt vergroot. Hierdoor is meer zoetwater ten behoeve van teelt beschikbaar. Water wordt langer vastgehouden waardoor voedingsstoffen beter worden afgebroken. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van het oppervlakte water.