Drinkwater uit zeewater

Door klimaatverandering staat in de wereld de beschikbaarheid van zoetwater onderdruk. Hitte, verdroging, zeespiegelstijging en veranderende klimaatzones zijn hier de belangrijkste oorzaken van.
In Noord Nederland wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar het winnen van zoetwater uit zeewater. De ontwikkeling van duurzame technieken (laag energieverbruik en zonder chemisch afval) verwijderen het zout waardoor zoetwater overblijft.
Wetsus werkt samen met 22 Europese universiteiten en meer dan honderd internationale bedrijven aan deze onderzoeken.