Gebiedscoöperatie Westerkwartier

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier is een innovatieve vorm van het koppelen van overheden, bedrijven en initiatieven om te komen tot het ‘plat’ en lokaal organiseren van diverse ketens. De Gebiedscoöperatie verbindt groene ondernemers, natuurbeheerders, kennisinstellingen, overheden en burgers in de regio. De coöperatie richt zich op de thema’s voedsel, energie, waterbeheer, natuur, biobased economy, gezondheid en welzijn en zorg. De werkwijze van de coöperatie blijkt succesvol. Het model wordt elders in de regio nu ook opgepakt.