PERSON – energietransitie is sociale transitie

In Noord-Nederland wordt gewerkt aan klimaatadaptatie en energietransitie vanuit een integrale, maatschappijbrede insteek. De Faculteit Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is één van de mede-initiatiefnemers van het Europees Platform voor Energieonderzoek in de Sociaal-economische Nexus (PERSON).
PERSON brengt onafhankelijke Social Sciences and Humanities-deskundigen van over de hele wereld samen die de top van het onderzoek op energiegebied in hun vakgebied vertegenwoordigen. PERSON streeft naar het opzetten van een dialoogplatform dat kennis integreert op manieren om een ​​duurzame energietransitie van verschillende SSH-disciplines aan te moedigen, en bevordert de kennisdeling tussen SSH wetenschappers, overheden, industrie en maatschappelijke instellingen.