Groencompensatie Groningen

De gemeente Groningen stelt met ingang van 1 september 2017 een groencompensatieregeling in. Dit komt erop neer dat er voor gekapte bomen nieuwe bomen in de plaats moeten komen, liefst zo dicht mogelijk op de plek van de gekapte boom. Uitgangspunten zijn het voorkomen dat belangrijke groenstructuren worden aangetast en het behouden van de bestaande hoeveelheid groen. Als directe groencompensatie niet mogelijk is dan wordt er gezocht naar fysieke compensatie in het projectgebied of de directe omgeving daarvan. Als dat tenslotte ook niet mogelijk is wordt een financiële compensatie opgelegd dat ten goede komt aan een groenfonds. Dit geld investeert de gemeente naar eigen inzicht in groen.