Interreg North Sea region project TOPSOIL

In het internationale TOPSOIL project zoeken de provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s en waterschap Noorderzijlvest samen met partners uit Denemarken, Duitsland, Groot-Brittanië en België naar oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. In verschillende lokale deelprojecten onderzoeken ze de effecten van klimaatverandering op water, natuur en landbouw en verkennen ze de mogelijkheden om de bovenste bodemlagen te gebruiken om de negatieve effecten te beperken. Het doel van het project is om klimaatresistente gebieden te realiseren. Dit zijn gebieden die zeer hevige regen aan kunnen als ook langere droge perioden.