KADO

KADO is een interdisciplinaire onderzoeksgroep over door de mens veroorzaakte gevaren. Vanuit een universiteitsbroed gedragen onderzoeksagenda is dit interdisciplinaire onderzoek gericht op aardbevingen in verband met de winning van aardgas, maatschappelijke duurzaamheid en regionale ontwikkeling in de regio’s die door aardgaswinning lijden. KADO geneert een sterke publieke betrokkenheid.