Het gebouw van de Energy Academy Europe

De nieuwbouw van de Energy Academy Europe in Groningen verenigt onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven op het gebied van energietransitie onder één dak. Het gebouw is om meerdere redenen baanbrekend op internationaal niveau. Het maakt met een vernieuwende combinatie van beproefde low-tech oplossingen gebruik van de elementen om in zijn energiebehoefte te voorzien en zelfs energie aan de omgeving te leveren. Installaties zijn minimaal en staan in principe niet aan. Het gebouw is het allereerste BREEAM Excellent onderwijsgebouw van Europa.
Ook vernieuwend is de manier waarop het gebouw georganiseerd is: wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven zijn zo bijeengebracht dat ontmoeting, kennisuitwisseling en samenwerking optimaal gestimuleerd worden. Het gebouw is gerealiseerd met nauwe betrokkenheid van de diverse betrokken partijen. Dat energietransitie leeft in het Noorden blijkt wel uit het feit dat het gebouw in 2017 zowel de publieksprijs als de juryprijs binnensleepte op de Dag van de Architectuur.