Internationaal onderzoeksverband INXCES

INXCES ontwikkelt in internationaal, multidisciplinair onderzoeksverband technologische methoden voor risico-inschatting en omgaan met wateroverlast en droogte in urbane regio’s. De Hanzehogeschool Groningen is één van de initiatiefnemers van deze internationale samenwerking.

In het technisch-wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van innovatieve 3D terrein analyse, visualisatie technologie en state-of-the-art satellietwaarnemingen om kosteneffectieve risicoanalyse tools te ontwikkelen voor gebeurtenissen als grondstabiliteit en –verzakking, overstromingen in stedelijk gebied en herstel van de watervoerende bodemlaag.