Kenniscentrum Biobased Economy

De Hanzehogeschool Groningen heeft in 2016 het kenniscentrum Biobased Economy opgericht. Binnen dit kenniscentrum wordt praktijkgericht onderzoek gedaan op het gebied van transitie naar een duurzame bio-economie door lectoren, promovendi, docenten, studenten en externe deskundigen. De Hanzehogeschool Groningen werkt nauw samen met het MKB en grote bedrijven om nieuwe biobased producten, processen en bedrijvigheid te ontwikkelen, zoals dat momenteel met succes binnen de Health Hub Roden gedaan wordt. Daarnaast is aan het nieuwe kenniscentrum de testfaciliteit Zernike Advanced Processing (ZAP) verbonden. Door innovatieve activiteiten in de regio te stimuleren en onderzoeksfaciliteiten te bieden draagt ZAP bij aan het vergroten van de werkgelegenheid.. Het MKB, kennisinstellingen en grote industriële spelers zoals Avebe, AkzoNobel en de SuikerUnie brengen kennis en kunde samen.