Symposium

Climate Adaptation in Northern Netherland

Het klimaat verandert – en deze verandering zal invloed hebben op ons leven. Niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal in Noord Nederland. De urgentie van deze kwestie is reeds merkbaar. Afgelopen zomer hebben we te maken gehad met bovengemiddelde temperaturen, aanhoudende droogte en heftige lokale regenval.

Wereldwijd werken onderzoekers, overheden, bedrijven en instituties aan innovatieve maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering af te weren. Het Global Centre on Adaptation, gehuisvest in Groningen en Rotterdam, werkt als een solution-broker en brengt verschillende stakeholders samen om versnelling te brengen in de mondiale taken omtrent klimaatadaptatie. Ook in de Noordelijke provincies werken verschillende partners samen aan het onderwerp, georganiseerd in het Climate Initiative Northern Netherlands.

Programma

Inloop (13:00 – 13:30)

Opening (13:30 – 13:45)
Patrick Verkooijen
Directeur Global Center on Adaptation

Keynote (13:45 – 14:30)
Maarten Loonen
Associate Professor Arctic Ecology

Deelsessieronde 1

 (14:30 – 15:30)

Klimaat en gedrag

Klimaatverandering en menselijk handelen hangen nauw samen. Welke invloed heeft ons gedrag op onze leefomgeving? Welke gedragsveranderingen zijn nodig om klimaatverandering tegen te gaan? Op wat voor manier kunnen we menselijk gedrag op zo’n manier sturen dat ze bijdragen aan een klimaatbestendige omgeving? De sprekers van dit thema geven u inzicht in de wisselwerking tussen gedrag en klimaatverandering.

Sprekers
Ruben Deddens (SecGroen)
Tjalling Dijkstra
Anne van Valkengo (Rijksuniversiteit Groningen)

Klimaat en de stad

Klimaatverandering breng in stedelijk gebied bijzondere uitdagingen zich mee. Door de dichte bebouwing en grote hoeveelheid bebouwd oppervlak zijn de effecten van klimaatverandering in stedelijke gebied duidelijker aanwezig dan in het buitengebied. Steden warmen sneller op en koelen langzamer af; daarnaast is er eerder sprake van wateroverlast. Ruimte is schaars waardoor er verschillende belangen op een relatief klein oppervlakte verenigd moeten worden. Deze sessie gaat dieper in op de uitdagingen die klimaatverandering in de stad met zich meebrengt.

Sprekers
Floris Boogaard (Hanzehogeschool Groningen)
Alfred Kazemier (Gemeente Groningen) 

Klimaat en landbouw

Landbouw neemt een belangrijke plek in binnen onze economie en maatschappij. Ook deze sector ondervindt echter de gevolgen van klimaatverandering. Droogte en heftige neerslag hebben effect op de groei en productie van gewassen en het welzijn van vee. Bodemverzilting, soortenverdringing en plantenziektes vormen een bedreiging voor het landbouwareaal. Hoe gaat de landbouwsector om met deze veranderingen? Deze sessie gaat dieper in op dit vraagstuk.

Spreker
Emiel Elferink  (Van Hall Larenstein)

Deelsessieronde 2 

(15:30 – 16:30)

Klimaat en gezondheid

Klimaatverandering vormt een directe bedreiging voor onze gezondheid. Door hogere temperaturen en nieuwe lokale klimaten krijgen overal in de wereld ziekteverwekkers nieuwe kansen. In steden speelt deze problematiek nog directer, omdat steden warmte vasthouden en er veel mensen bijeen leven. Zonder maatregelen maakt warmte alleen al delen van steden onleefbaar, met name voor ouderen. De sprekers van dit thema nemen u mee in de verschillende effecten die klimaatverandering op onze gezondheid heeft en hoe we ons hiertegen kunnen wapenen.

Sprekers
Adriana Tami (Rijksuniversiteit Groningen)
Maria Fernanda Vincenti (Rijksuniversiteit Groningen)
Frans Greven (GGD)

Klimaat en water

Klimaat en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De veranderende neerslag waaronder steeds heftigere regenbuien, langere periodes van droogte en een stijgende zeespiegel hebben invloed op ons waterbeheer. Op welke manier kunnen we waterberging en waterafvoer realiseren? Wat is de invloed van droogte op de verdeling van het beschikbare water? De sprekers van dit thema vertellen u er graag meer over.

Sprekers
Tom Sleutels (Wetsus)
Erik Jolink (Waterschap Hunze en Aa’s)

Klimaat en de stad

Klimaatverandering breng in stedelijk gebied bijzondere uitdagingen met zich mee. Door de dichte bebouwing en de grote hoeveelheid bebouwd oppervlak zijn de effecten van klimaatverandering in stedelijk gebied duidelijker aanwezig dan in het buitengebied. Steden warmen sneller op en koelen langzamer af; daarnaast is er eerder sprake van wateroverlast. Ruimte is schaars waardoor er verschillende belangen op een relatief klein oppervlakte verenigd moeten worden. Deze sessie gaat dieper in op de uitdagingen die klimaatverandering in de stad met zich meebrengt.

Sprekers
Jeroen Kluck (Tauw)
Anna Solcerove en Laura Kleerekoper (Rijksuniversiteit Groningen)

Opening voor klimaatadaptatie en -mitigatie 16:30 
Afsluiting 17:00 
Napraten + drankjes 17:15 

Meld u nu aan!

Per deelsessie zijn een beperkte aantal plekken beschikbaar.

Let op:

Voorafgaand aan het symposium reikt de Rijksuniversiteit Groningen op 17 oktober 2018 de Zuid-Koreaanse diplomaat en voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon een eredoctoraat uit.
Als u een uitnodiging voor de eredoctoraatsceremonie wilt ontvangen, stuur dan een e-mail met uw naam en volledig postadres naar klimaat@groningen.nl

Waar & Wanneer

foto EnTranCe: Henk Veenstra

EnTranCe,
Woensdag, 17 Oktober 2018
13:00 – 17:15 uur
Zernikelaan 17 9747AA Groningen
Parkeren en meer

Vragen?

Stuur een email naar klimaat@groningen.nl

Keynote Speaker 13:45 uur

Maarten Loonen

Meld u nu aan!

Per deelsessie zijn een beperkte aantal plekken beschikbaar.